TGE0060414

Summary
TGE0060414
5prime_extended
Homo sapiens
Q07955
SRSF1
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
WDRIAVSFRFSSSVSPPYPCAELIKAPFWRGRGRRGAAAGSLCRALGLVGRPVLESALFVTAMSGGGVIRGPAGNNDCRIYVGNLPPDIRTKDIEDVFYKYGAIRDIDLKNRRGGPPFAFVEFEDPRDAEDAVYGRDGYDYDGYRLRVEFPRSGRGTGRGGGGGGGGGAPRGRYGPPSRRSENRVVVSGLPPSGSWQDLKDHMREAGDVCYADVYRDGTGVVEFVRKEDMTYAVRKLDNTKFRSHEGETAYIRVKVDGPRSPSYGRSRSRSRSRSRSRSRSNSRSRSYSPRRSRGSPRYSPRHSRSRSRT


Mass-Spectrometry Evidence
4.92
5.00
MSGF+