TGE0059570

Summary
TGE0059570
known
Homo sapiens
P56134
ATP5J2
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MASVGECPAPVPVKDKKLLEVKLGELPSWILMRDFSPSGIFGAFQRGYYRYYNKYINVKKGSISGITMVLACYVLFSYSFSYKHLKHERLRKYH


Mass-Spectrometry Evidence
3.92
2.00
MSGF+