TGE0059569

Summary
TGE0059569
known
Homo sapiens
P56134-2
ATP5J2
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MASVVPVKDKKLLEVKLGELPSWILMRDFSPSGIFGAFQRGYYRYYNKYINVKKGSISGITMVLACYVLFSYSFSYKHLKHERLRKYH


Mass-Spectrometry Evidence
3.67
2.00
MSGF+