TGE0058713

Summary
TGE0058713
5prime_shortened_3prime_shortened
Homo sapiens
P63267-2
ACTG2
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
TFNVPAMYVAIQAVLSLYASGRTTGIVLDSGDGVTHNVPIYEGYALPHAIMRLDLAGRDLTDYLMKILTERGYSFVTTAEREIVRDIKEKLCYVALDFENEMATAASSSSLEKSYELPDGQVITIGNERFRCPETLFQPSFIGMESAGIHETTYNSIMKCDIDIRKDLYANNVLSGGTTMYPGIADRMQKEITALAPSTMKIKIIAPPERKYSVWIGGSILASLSTFQQMWIS


Mass-Spectrometry Evidence
3.53
5.00
MSGF+