TGE0058616

Summary
TGE0058616
3prime_alternative
Homo sapiens
B0YJC4
VIM
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MSTRSVSSSSYRRMFGGPGTASRPSSSRSYVTTSTRTYSLGSALRPSTSRSLYASSPGGVYATRSSAVRLRSSVPGVRLLQDSVDFSLADAINTEFKNTRTNEKVELQELNDRFANYIDKVRFLEQQNKILLAELEQLKGQGKSRLGDLYEEEMRELRRQVDQLTNDKARVEVERDNLAEDIMRLREKLQEEMLQREEAENTLQSFRQDVDNASLARLDLERKVESLQEEIAFLKKLHEEVSGVTFGE


Mass-Spectrometry Evidence
1.78
13.00
MSGF+