TGE0056936

Summary
TGE0056936
5prime_extended
Homo sapiens
P10451
SPP1
2
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
LGCQQQQEEAEHSIVGTRLVSGQLQPSQPNADQGKLTTMRIAVICFCLLGITCAIPVKQADSGSSEEKQLYNKYPDAVATWLNPDPSQKQNLLAPQNAVSSEETNDFKQETLPSKSNESHDHMDDMDDEDDDDHVDSQDSIDSNDSDDVDDTDDSHQSDESHHSDESDELVTDFPTDLPATEVFTPVVPTVDTYDGRGDSVVYGLRSKSKKFRRPDIQYPDATDEDITSHMESEELNGAYKAIPVAQDLNAPSDWDSRGKDSYETSQLDDQSAETHSHKQSRLYKRKANDESNEHSDVIDSQELSKVSREFHSHEFHSHEDMLVVDPKSKEEDKHLKFRISHELDSASSEVN


Mass-Spectrometry Evidence
10.67
2.00
MSGF+