TGE0056793

Summary
TGE0056793
known variation
Homo sapiens
P07355-2
ANXA2
4
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
IWGRSQLSAHGPASFKMSTVHEILCKLSLEGDHSTPPSAYGSVKAYTNFDAERDALNIETAIKTKGVDEVTIVNILTNRSNAQRQDIAFAYQRRTKKELASALKSALSGHLETVILGLLKTPAQYDASELKASMKGLGTDEDSLIEIICSRTNQELQEINRVYKEMYKTDLEKDIISDTSGDFRKLMVALAKGRRAEDGSVIDYELIDQDARDLYDAGVKRKGTDVPKWISIMTERSVPHLQKVFDRYKSYSPYDMLESIRKEVKGDLENAFLNLVQCIQNKPLYFADRLYDSMKGKGTRDKVLIRIMVSRSEVDMLKIRSEFKRKYGKSLYYYIQQDTKGDYQKALLYLCGGDD


Variations
Mass-Spectrometry Evidence
1.62
12.25
MSGF+