TGE0056753

Summary
TGE0056753
3prime_shortened
Homo sapiens
B0YJC4
VIM
7
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MSTRSVSSSSYRRMFGGPGTASRPSSSRSYVTTSTRTYSLGSALRPSTSRSLYASSPGGVYATRSSAVRLRSSVPGVRLLQDSVDFSLADAINTEFKNTRTNEKVELQELNDRFANYIDKVRFLEQQNKILLAELEQLKGQGKSRLGDLYEEEMRELRRQVDQLTNDKARVEVERDNLAEDIMRLREK


Mass-Spectrometry Evidence
1.74
7.86
MSGF+