TGE0056533

Summary
TGE0056533
known
Homo sapiens
Q96AC1-3
FERMT2
2
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MALDGIRMPDGCYADGTWELSVHVTDLNRDVTLRVTGEVHIGGVMLKLVEKLDVKKDWSDHALWWEKKRTWLLKTHWTLDKYGIQADAKLQFTPQHKLLRLQLPNMKYVKVKVNFSDRVFKAVSDICKTFNIRHPEELSLLKKPRDPTKKKKKKLDDQSEDEALELEGPLITPGSGSIYSSPGLYSKTMTPTYDAHDGSPLSPTSAWFGDSALSEGNPGILAVSQPITSPEILAKMFKPQALLDKAKINQGWLDSSRSLMEQDVKENEALLLRFKYYSFFDLNPKYDAIRINQLYEQAKWAILLEEIECTEEEMMMFAALQYHINKLSIMTSENHLNNSDKEVDEVDAALSDLEITLEGGKTSTILGDITSIPELADYIKVFKPKKLTLKGYKQYWCTFKDTSISCYKSKEESSGTPAHQMNLRGCEVTPDVNISGQKFNIKLLIPVAEGMNEIWLRCDNEKQYAHWMAACRLASKGKTMADSSYNLEVQNILSFLKMQHLNPDPQLIPEQITTDITPECLVSPRYLKKYKNKQPGYIRDLITARILEAHQNVAQMSLIEAKMRFIQAWQSLPEFGITHFIARFQGGKKEELIGIAYNRLIRMDASTGDAIKTWRFSNMKQWNVNWEIKMVTVEFADEVRLSFICTEVDCKVVHEFIGGYIFLSTRAKDQNESLDEEMFYKLTSGWV


Mass-Spectrometry Evidence
12.96
2.50
MSGF+