TGE0056507

Summary
TGE0056507
5prime_shortened
Homo sapiens
O75390
CS
10
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MMYGGMRGMKGLVYETSVLDPDEGIRFRGFSIPECQKLLPKAKGGEEPLPEGLFWLLVTGHIPTEEQVSWLSKEWAKRAALPSHVVTMLDNFPTNLHPMSQLSAAVTALNSESNFARAYAQGISRTKYWELIYEDSMDLIAKLPCVAAKIYRNLYREGSGIGAIDSNLDWSHNFTNMLGYTDHQFTELTRLYLTIHSDHEGGNVSAHTSHLVGSALSDPYLSFAAAMNGLAGPLHGLANQEVLVWLTQLQKEVGKDVSDEKLRDYIWNTLNSGRVVPGYGHAVLRKTDPRYTCQREFALKHLPNDPMFKLVAQLYKIVPNVLLEQGKAKNPWPNVDAHSGVLLQYYGMTEMNYYTVLFGVSRALGVLAQLIWSRALGFPLERPKSMSTEGLMKFVDSKSG


Mass-Spectrometry Evidence
8.51
2.20
MSGF+