TGE0056293

Summary
TGE0056293
5prime_shortened_3prime_alternative
Homo sapiens
Q16851
UGP2
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKILTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQEKGPSVDWGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLPDNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCKGPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTYNTDVPLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHCRVKIYTFNQSRYPRINKESLLPVAKDVSYSGENTEAWYPPGHGDIYASFYNSGLLDTFIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKRCEFVMEVTNKTRADVKGGTLTQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWISLAAVKRLQEQNAIDMEIIVNAKVSQGCGPLSFLVPKVIVGYTQTPSPTPSVPSIPLVTPFCLFRL


Variations
Mass-Spectrometry Evidence
9.26
3.00
MSGF+