TGE0056185

Summary
TGE0056185
known
Homo sapiens
P51884
LUM
27
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MSLSAFTLFLALIGGTSGQYYDYDFPLSIYGQSSPNCAPECNCPESYPSAMYCDELKLKSVPMVPPGIKYLYLRNNQIDHIDEKAFENVTDLQWLILDHNLLENSKIKGRVFSKLKQLKKLHINHNNLTESVGPLPKSLEDLQLTHNKITKLGSFEGLVNLTFIHLQHNRLKEDAVSAAFKGLKSLEYLDLSFNQIARLPSGLPVSLLTLYLDNNKISNIPDEYFKRFNALQYLRLSHNELADSGIPGNSFNVSSLVELDLSYNKLKNIPTVNENLENYYLEVNQLEKFDIKSFCKILGPLSYSKIKHLRLDGNRISETSLPPDMYECLRVANEVTLN


Mass-Spectrometry Evidence
1.39
10.41
MSGF+