TGE0056119

Summary
TGE0056119
5prime_shortened
Homo sapiens
P21333-2
FLNA
18
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MDCQECPEGYRVTYTPMAPGSYLISIKYGGPYHIGGSPFKAKVTGPRLVSNHSLHETSSVFVDSLTKATCAPQHGAPGPGPADASKVVAKGLGLSKAYVGQKSSFTVDCSKAGNNMLLVGVHGPRTPCEEILVKHVGSRLYSVSYLLKDKGEYTLVVKWGDEHIPGSPYRVVVP


Mass-Spectrometry Evidence
1.31
3.44
MSGF+