TGE0032906

Summary
TGE0032906
known
Mus musculus
Q9Z0M5
Lipa
3
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MQLQGLVFVFTIGILLSRVPTGTVSAVDPEVNMNVTEIIMRWGYPGEEHSVLTGDGYILSIHRIPRGRKNHFGKGPRPVVYLQHGLLADSSNWVTNIDNSSLGFLLADAGFDVWMGNSRGNTWSLKHKTLSVSQDEFWAFSFDEMAKYDLPASINYILNKTGQEQIYYVGHSQGCTIGFIAFSQMPELAKKIKMFLVLAPVLSLNFASGPLLQLGRLPDPLLKDMFGQKQFLPQSAMLKWLSIHVCTHVIMKELCANVFFLLCGFNEKNLNMSRVDVYTTHCPAGTSVQNMLHWGQVFKYRKLQAFDWGSSEKNYFHYNQSFPPSYNIKNMRLPTALWSGGRDWLADINDITILLTQIPKLVYHKNIPEWDHLDFIWGLDAPWKLYDEIISLMKKYQ


Mass-Spectrometry Evidence
17.26
2.00
MSGF+