TGE0032417

Summary
TGE0032417
known
Mus musculus
P49586
Pcyt1a
6
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MDAQSSAKVNSRKRRKEAPGPNGATEEDGIPSKVQRCAVGLRQPAPFSDEIEVDFSKPYVRVTMEEACRGTPCERPVRVYADGIFDLFHSGHARALMQAKNLFPNTYLIVGVCSDELTHNFKGFTVMNENERYDAVQHCRYVDEVVRNAPWTLTPEFLAEHRIDFVAHDDIPYSSAGSDDVYKHIKDAGMFAPTQRTEGISTSDIITRIVRDYDVYARRNLQRGYTAKELNVSFINEKKYHLQERVDKVKKKVKDVEEKSKEFVQKVEEKSIDLIQKWEEKSREFIGSFLEMFGPEGALKHMLKEGKGRMLQAISPKQSPSSSPTHERSPSPSFRWPFSGKTSPSSSPASLSRCRAVTCDISEDEED


Mass-Spectrometry Evidence
5.56
4.00
MSGF+