TGE0007724

Summary
TGE0007724
known
Pteropus alecto
L5JL80
PAL_GLEAN10025211
11
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MDLDAVTKHSALHAKPNGLILQYGTAGFRMKAEHLDHVMFRMGLLAVLRSKYTKSTIGVMVTASHNPEEDNGVKLVDPLGEMLAPSWEEHATCLANAEEEDMQSVLMDISEKAAVDLQQDAFVVIGRDTRPSSQKLSQSVIDGVTVLGGQFHDYGLLTTPQLHYMVYCRNTNGQYGKATIEGYYQKLSKAFVELTKQAFCSGDEYRSLKVDCANGIGALKLREMEYYFSQELSVQLYNDGTKGKLNHLCGADFVKSHQKPPQGMEMKSNERCCSFDGDADRIVYYYHDADGHFHLIDGDKIATLISSFLKELLLEIGESLNIGVVQTAYANGSSTRYLKEVMKVPVYCTKTGVKHLHHKAQEFDIGVYFEANGHGTVLFSKAAEMKIRELAKELEDKKRKAAKMLENVIDLFNQAAGDAISDMLVIEAILALKGLTVQQWDALYTDLPNRQLKVKVADRQLISTTDAERQAVTPPGLQEAINDLVKKYELSRAFVRPSGTEDIVRVYAEADSQESADSLAYEVSVAVFQLAGGVGESPQPGF


Mass-Spectrometry Evidence
4.23
7.18
MSGF+