TGE0003971

Summary
TGE0003971
novel
Pteropus alecto
-

1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
SICLLRGKIYDALDNRTLATYSYKEALKLDIYCFEAFDLLTSHHMLTAQEEKELLESLPLSKLCTEEQELLRFLFENKLKKYNKPSETVLPESVDGLQENLDVVVSLAERHYYNCDFKMCYKLTSVVMEKDPFHANCLPVHIGTLVELNKANELFYLSHKLVDLYPSNPVSWFAVGCYYLMVGHKNEHARRYLSKATTLEKTYGPAWIAYGHSFAVESEHDQAMAAYFTAAQLMKGCHLPMLYIGLEYGLTNNSKLAERFFGQALSIAPEDPFVMHEVGVVAFQNGEWKTAEKWFLDALEKIKAIGNEVTVDKWEPLLNNLGHVCRKLKKYAEALDYHRQALVLIPQNASTYSAIGYIHSLMGNFENAVDYFHTALGLRRDDTFSVTMLGHCIEMYIGDSEAYIGADIKDKLKCYDFDVHTMKTLKNIISPPWDFREFEVEKQTTEETGLAPLETSRKTPDSRPSLEETFEIEMNESDMMLETSMSDHST


Mass-Spectrometry Evidence
21.30
2.00
MSGF+