TGE0003715

Summary
TGE0003715
novel
Pteropus alecto
-

6
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MSGCPEGDRCSRQCGAQDKEHPRYLIPELCKQFYHLGWVTGTGGGISLKYGNEIYIAPSGVQKERIQPEDMFVCDINEQDISGPPPYKNLKKSQCTPLFMNAYTMRGAGSVIHTHSKAAVMATLLFPGPEFKITHQEMIKGIRKCTSGGYYRYDDMLVVPIIENTPEEKDLKERMARAMNEYPDSCAVLVRRHGVYVWGETWEKAKTMCECYDYLFDIAVSMKKVGLDPSQYPIGENGIV


Mass-Spectrometry Evidence
4.21
3.17
MSGF+