TGE0003610

Summary
TGE0003610
5prime_shortened
Pteropus alecto
L5KYL4
PAL_GLEAN10013780
11
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MACAEYSFHVPSLEELAGVLQKGLKDNFADVQVSVVDCPDLTKEPFTFPVKGICGKTRIAEVGGVPYLLPLVNRNKVYDLNKIAKEIKLPGAFILGAGAGPFQTLGFNAEFMPIVQTESEHKPPVNGSYFARVNPADGGCLLEKYSEKYRDFGCALLANLFASEGQHGKVIEVKAKRRTGKLNFVTCMRQTLEKHYGDKAVGMGGTFVIQKGKVKTHIMPAEFPSCPLNSEEKVNEWLNFYEMKAPLICLPVFVSKDPGFDLRLEHTHFFSHHGEGGHYHYDITPDIVEYLGYFLPAEFLYRIDQPEETHSYGRD


Mass-Spectrometry Evidence
4.20
4.45
MSGF+