TGE0000973

Summary
TGE0000973
3prime_shortened
Homo sapiens
O00194
RAB27B
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MTDGDYDYLIKLLALGDSGVGKTTFLYRYTDNKFNPKFITTVGIDFREKRVVYNAQGPNGSSGKAFKVHLQLWDTAGQERFRSLTTAFFRDAMGFLLMFDLTSQQSFLNVRNWM


Mass-Spectrometry Evidence
4.22
2.00
MSGF+