TGE0000908

Summary
TGE0000908
5prime_extended
Homo sapiens
Q07955
SRSF1
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
VARACACAERSPRSTRCAPARACWDRIAVSFRFSSSVSPPYPCAELIKAPFWRGRGRRGAAAGSLCRALGLVGRPVLESALFVTAMSGGGVIRGPAGNNDCRIYVGNLPPDIRTKDIEDVFYKYGAIRDIDLKNRRGGPPFAFVEFEDPRDAEDAVYGRDGYDYDGYRLRVEFPRSGRGTGRGGGGGGGGGAPRGRYGPPSRRSENRVVVSGLPPSGSWQDLKDHMREAGDVCYADVYRDGTGVVEFVRKEDMTYAVRKLDNTKFRSHEGETAYIRVKVDGPRSPSYGRSRSRSRSRSRSRSRSNSRSRSYSPRRSRGSPRYSPRHSRSRSRT


Mass-Spectrometry Evidence
2.38
12.00
MSGF+