TGE0000858

Summary
TGE0000858
5prime_alternative
Homo sapiens
P17152
TMEM11
2
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MVSLSATDCYIVHEIYNGENAQDQFEYELEQALEAQYKYIVIEPTRIGDETARWITVGNCLHKTAVLAGTACLFTPLALPLDYSHYISLPAGVLSLACCTLYGISWQFDPCCKYQVEYDAYKLSRLPLHTLTSSTPVVLVRKDDLHRKRLHNTIALAALVYCVKKIYELYAV


Mass-Spectrometry Evidence
4.00
3.00
MSGF+