TGE0000803

Summary
TGE0000803
5prime_extended
Homo sapiens
P17252
PRKCA
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
RRPRPPGPPRPQLPGGGKRWLGGTMADVFPGNDSTASQDVANRFARKGALRQKNVHEVKDHKFIARFFKQPTFCSHCTDFIWGFGKQGFQCQVCCFVVHKRCHEFVTFSCPGADKGPDTDDPRSKHKFKIHTYGSPTFCDHCGSLLYGLIHQGMKCDTCDMNVHKQCVINVPSLCGMDHTEKRGRIYLKAEVADEKLHVTVRDAKNLIPMDPNGLSDPYVKLKLIPDPKNESKQKTKTIRSTLNPQWNESFTFKLKPSDKDRRLSVEIWDWDRTTRNDFMGSLSFGVSELMKMPASGWYKLLNQEEGEYYNVPIPEGDEEGNMELRQKFEKAKLGPAGNKVISPSEDRKQPSNNLDRVKLTDFNFLMVLGKGSFGKVMLADRKGTEELYAIKILKKDVVIQDDDVECTMVEKRVLALLDKPPFLTQLHSCFQTVDRLYFVMEYVNGGDLMYHIQQVGKFKEPQAVFYAAEISIGLFFLHKRGIIYRDLKLDNVMLDSEGHIKIADFGMCKEHMMDGVTTRTFCGTPDYIAPEIIAYQPYGKSVDWWAYGVLLYEMLAGQPPFDGEDEDELFQSIMEHNVSYPKSLSKEAVSVCKGLMTKHPAKRLGCGPEGERDVREHAFFRRIDWEKLENREIQPPFKPKVCGKGAENFDKFFTRGQPVLTPPDQLVIANIDQSDFEGFSYVNPQFVHPILQSAV


Mass-Spectrometry Evidence
30.26
2.00
MSGF+