TGE0000706

Summary
TGE0000706
5prime_shortened_3prime_shortened
Homo sapiens
P33527-2
ABCC1
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
FTKCFQNTVLVWVPCFYLWACFPFYFLYLSRHDRGYIQMTPLNKTKTALGFLLWIVCWADLFYSFWERSRGIFLAPVFLVSPTLLGITMLLATFLIQLERRKGVQSSGIMLTFWLVALVCALAILRSKIMTALKEDAQVDLFRDITFYVYFSLLLIQLVLSCFSDRSPLFSETIHDPNPCPESSASFLSRITFWWITGLIVRGYRQPLEGSDLWSLNKEDTSEQVVPVLVKNWKKECAKTRKQPVKVVYSSKDPAQPKESSKVDANEEVEALIVKSPQKEWNPSLFKVLYKTFGPYFLMSFFFKAIHDLMMFSGPQILKLLIKFVNDTKAPDWQGYFYTVLLFVTACLQTLVLHQYFHICFVSGMRIKTAVIGAVYRKALVITNSARKSSTVGEIVNLMSVDAQRFMDLATYINMIWSAPLQVILALYLLWLNLGPSVLAGVAVMVLMVPVNAVMAMKTKTYQVAHMKSKDNRIKLMNEILNGIKVLKLYAWELAFKDKVLAIRQEELKVLKKSAYLSAVGTFTWVCTPFLVALCTFAVYVTIDENNILDAQTAFVSLALFNILRFPLNILPMVISSIVQASVSLKRLRIFLSHEELEPDSIERRPVKDGGGTNSITVRNATFTWARSDPPTLNGITFSIPEGA


Mass-Spectrometry Evidence
16.10
3.00
MSGF+