TGE0000470

Summary
TGE0000470
known
Homo sapiens
Q9Y375
NDUFAF1
2
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MALVHKLLRGTYFLRKFSKPTSALYPFLGIRFAEYSSSLQKPVASPGKASSQRKTEGDLQGDHQKEVALDITSSEEKPDVSFDKAIRDEAIYHFRLLKDEIVDHWRGPEGHPLHEVLLEQAKVVWQFRGKEDLDKWTVTSDKTIGGRSEVFLKMGKNNQSALLYGTLSSEAPQDGESTRSGYCAMISRIPRGAFERKMSYDWSQFNTLYLRVRGDGRPWMVNIKEDTDFFQRTNQMYSYFMFTRGGPYWQEVKIPFSKFFFSNRGRIRDVQHELPLDKISSIGFTLADKVDGPFFLEIDFIGVFTDPAHTEEFAYENSPELNPRLFK


Mass-Spectrometry Evidence
5.74
2.50
MSGF+