TGE0000444

Summary
TGE0000444
known
Homo sapiens
Q96AC1
FERMT2
16
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MALDGIRMPDGCYADGTWELSVHVTDLNRDVTLRVTGEVHIGGVMLKLVEKLDVKKDWSDHALWWEKKRTWLLKTHWTLDKYGIQADAKLQFTPQHKLLRLQLPNMKYVKVKVNFSDRVFKAVSDICKTFNIRHPEELSLLKKPRDPTKKKKKKLDDQSEDEALELEGPLITPGSGSIYSSPGLYSKTMTPTYDAHDGSPLSPTSAWFGDSALSEGNPGILAVSQPITSPEILAKMFKPQALLDKAKINQGWLDSSRSLMEQDVKENEALLLRFKYYSFFDLNPKYDAIRINQLYEQAKWAILLEEIECTEEEMMMFAALQYHINKLSIMTSENHLNNSDKEVDEVDAALSDLEITLEGGKTSTILGDITSIPELADYIKVFKPKKLTLKGYKQYWCTFKDTSISCYKSKEESSGTPAHQMNLRGCEVTPDVNISGQKFNIKLLIPVAEGMNEIWLRCDNEKQYAHWMAACRLASKGKTMADSSYNLEVQNILSFLKMQHLNPDPQLIPEQITTDITPECLVSPRYLKKYKNKQITARILEAHQNVAQMSLIEAKMRFIQAWQSLPEFGITHFIARFQGGKKEELIGIAYNRLIRMDASTGDAIKTWRFSNMKQWNVNWEIKMVTVEFADEVRLSFICTEVDCKVVHEFIGGYIFLSTRAKDQNESLDEEMFYKLTSGWV


Mass-Spectrometry Evidence
2.24
4.19
MSGF+