TGE0000323

Summary
TGE0000323
known
Homo sapiens
Q99805
TM9SF2
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MSARLPVLSPPRWPRLLLLSLLLLGAVPGPRRSGAFYLPGLAPVNFCDEEKKSDECKAEIELFVNRLDSVESVLPYEYTAFDFCQASEGKRPSENLGQVLFGERIEPSPYKFTFNKKETCKLVCTKTYHTEKAEDKQKLEFLKKSMLLNYQHHWIVDNMPVTWCYDVEDGQRFCNPGFPIGCYITDKGHAKDACVISSDFHERDTFYIFNHVDIKIYYHVVETGSMGARLVAAKLEPKSFKHTHIDKPDCSGPPMDISNKASGEIKIAYTYSVSFEEDDKIRWASRWDYILESMPHTHIQWFSIMNSLVIVLFLSGMVAMIMLRTLHKDIARYNQMDSTEDAQEEFGWKLVHGDIFRPPRKGMLLSVFLGSGTQILIMTFVTLFFACLGFLSPANRGALMTCAVVLWVLLGTPAGYVAARFYKSFGGEKWKTNVLLTSFLCPGIVFADFFIMNLILWGEGSSAAIPFGTLVAILALWFCISVPLTFIGAYFGFKKNAIEHPVRTNQIPRQIPEQSFYTKPLPGIIMGGILPFGCIFIQLFFILNSIWSHQMYYMFGFLFLVFIILVITCSEATILLCYFHLCAEDYHWQWRSFLTSGFTAVYFLIYAVHYFFSKLQITGTASTILYFGYTMIMVLIFFLFTGTIGFFACFWFVTKIYSVVKVD


Mass-Spectrometry Evidence
12.28
4.00
MSGF+