TGE0000279

Summary
TGE0000279
known
Homo sapiens
P48060
GLIPR1
1
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MRVTLATIAWMVSFVSNYSHTANILPDIENEDFIKDCVRIHNKFRSEVKPTASDMLYMTWDPALAQIAKAWASNCQFSHNTRLKPPHKLHPNFTSLGENIWTGSVPIFSVSSAITNWYDEIQDYDFKTRICKKVCGHYTQVVWADSYKVGCAVQFCPKVSGFDALSNGAHFICNYGPGGNYPTWPYKRGATCSACPNNDKCLDNLCVNRQRDQVKRYYSVVYPGWPIYPRNRYTSLFLIVNSVILILSVIITILVQHKYPNLVLLD


Mass-Spectrometry Evidence
14.00
2.00
MSGF+