TGE0000202

Summary
TGE0000202
known
Homo sapiens
Q13242
SRSF9
4
Graph
Loading...
Translated Genomic Elements (TGEs)
MSGWADERGGEGDGRIYVGNLPTDVREKDLEDLFYKYGRIREIELKNRHGLVPFAFVRFEDPRDAEDAIYGRNGYDYGQCRLRVEFPRTYGGRGGWPRGGRNGPPTRRSDFRVLVSGLPPSGSWQDLKDHMREAGDVCYADVQKDGVGMVEYLRKEDMEYALRKLDDTKFRSHEGETSYIRVYPERSTSYGYSRSRSGSRGRDSPYQSRGSPHYFSPFRPY


Mass-Spectrometry Evidence
1.40
9.50
MSGF+